Balletschool Marcella Gouda klassiek ballet eindvoorstelling

Balletschool Marcella

Ballet en dans in Gouda

Website Building Application

PRIVACYVERKLARING


Bij Balletschool Marcella wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy.

Voor het geven van lessen, het organiseren van evenementen, het administreren van uw  deelname, het informeren en het kunnen innen van verschuldigde bedragen verwerken wij gegevens over u, de zogenaamde persoonsgegevens. Deze gegevens heeft u ingevuld op het inschrijfformulier.

Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor benoemde doelen.

Wij delen uw gegevens alleen met derden als u daar expliciet toestemming voor gegeven hebt, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Heeft u vragen over uw privacy dan kunt u die stellen, bijvoorbeeld per mail.